Nasjonens hukommelse

Kategori: Originale håndskrifter og bilder

Tekstilprøver fra 1743

Bendix Christian de Fine, Stavanger Amptes udførlige Beskrivelse
82 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Flittige rogalandskvinner vevde disse tekstilprøvene for over 250 år siden – de sterke røde, gule og blå fargene er like klare i dag.

I 1743 sendte Danske Kanselli ut en detaljert spørreliste til amtmennene. Kong Christian VI ønsket innberetninger på i alt 43 spørsmål, og fra hele Norge kom det svar. Et av de grundigste kom fra Rogaland, der amtmann Bendix Christian de Fine leide inn en mann til å hjelpe seg. De reiste rundt på leting etter antikviteter og gravhauger, skrev ned runeinnskrifter og talemåter blant bøndene og beskrev geografi, næringsveier og klesdrakter. Innberetningen forteller også om trolldomsprosesser, om ville hester på øya Skudenes, og det lå ved kart og tegninger som illustrasjoner, i tillegg til tekstilprøvene. (Ms.fol. 333)


Bente Granrud
seksjonsleder håndskrifter og tematiske samlinger