Nasjonens hukommelse

Kategori: Film og teater

Forskjell på folk

Lønningsprotokoll fra Christiania Theater, 1880
23 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

På Christiania Theater fantes det hele fem forskjellige protokoller for lønninger av de forskjellige kategorier ansatte: Embedsmænd og Funktionærer, Funktionærer og Betjenter, Skuespillerpersonale, Orchesterpersonale og Chorpersonale

Her vises det øverste sjikt av de ansatte i teateradministrasjonen med teatersjefen på toppen med en årlig gasje på kr. 4000. Christiania Theater på Bankplassen ble innviet i 1837 og ble revet i 1899 da Nationaltheatret sto ferdig, men Christiania Theater fungerte på et vis som et nasjonalteater. Det sto sentralt i fornorskningsprosessen av norsk kultur og utviklingen av norsk dramatikk og av profesjonelle norske skuespillere, men Christiania Theater var stadig gjenstand for kritikk og skueplass for tumulter.


Trine Næss
forskningsbibliotekar, ansvarlig for teatersamlingen