Nasjonens hukommelse

Kategori: Bøker

Boka som bygget Arbeiderpartiet

Einar Gerhardsen, Tillitsmannen. Håndbok i praktisk organisasjonsarbeid, Det Norske Arbeiderpartis Forlag, utgitt av Arbeidernes opplysningsforbund, Oslo 1930
104 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Einar Gerhardsens Tillitsmannen var den viktigste politiske håndboken i forrige århundre. Med den ble Arbeiderpartiet bygget opp til Norges største parti.

I løpet av mellomkrigstiden bygget Arbeiderpartiet seg opp til å bli en sterk og veldrevet organisasjon. En viktig bok for å forstå hvordan, er Einar Gerhardsens Tillitsmannen. Håndbok i praktisk organisasjonsarbeid fra 1930. Det er den mest betydningsfulle norske politiske håndboken i forrige århundre, og den satte gullstandarden for senere bøker om organisasjonsbygging. Gerhardsens beskrivelse av de ulike medlemmenes oppgaver, hans retningslinjer for alt fra gjennomføringen av møter og fester til agitasjon og foredrag leses også i dag av ledere, politikere og organisasjonsmennesker.


Marius Wulfsberg
forskningsbibliotekar