Nasjonens hukommelse

Kategori: Bøker

Gutten som ikke kunne lese

Jens Bjørneboe, Jonas, Aschehoug, Oslo 1955
118 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Jens Bjørneboes roman Jonas fra 1955 satte i gang en voldsom debatt og regnes fortsatt som den store romanen om norsk skolevesen.

Jonas handler om en åtte år gammel arbeidergutt, Jonas Andreassen, som ikke lærer å lese. De ondskapsfulle lærerne han er prisgitt, formelig gleder seg over å sende ham til en spesialskole, hvor han kan få hjelp til å takle det vi i dag kaller dysleksi. Heller enn å havne på den såkalte Iddioten, rømmer gutten. Jonas er en steinerskolelærers oppgjør med den norske skole av teknokrater og rødblyanter i en roman preget av kampen mellom det gode og det onde.


Marius Wulfsberg
forskningsbibliotekar