Nasjonens hukommelse

Kategori: Bøker

Miljøvern på dagsorden

Erik Damman, Fremtiden i våre hender, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1972
76 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Erik Dammanns bok Fremtiden i våre hender er en protest mot den urettferdige fordelingen av verdens ressurser. Den er fortsatt aktuell. Dessverre.

Den vestlige verden har nesten all makt og innflytelse over den økonomiske verdensorden. Mens resten av verden sulter og arbeider for at vi skal opprettholde vår rikdom. Denne dypt urettferdige fordelingen av klodens ressurser er utgangspunktet for Erik Dammanns bok Fremtiden i våre hender fra 1972. Likevel er han ingen dommedagsprofet, men en optimist på menneskenes vegne. Hans budskap er at vi kan styre utviklingen mot en bedre verden om hver enkelt endrer sin livsstil uten å vente på at styresmaktene skal ta til fornuft. Dammanns bok var viktig da den kom, og den er fortsatt aktuell.


Marius Wulfsberg
forskningsbibliotekar