Nasjonens hukommelse

Kategori: Bøker

Individualisten og sosialdemokraten

Kjartan Fløgstad, Dalen Portland, Det Norske Samlaget, Oslo 1977
44 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Med Dalen Portland (1977) fikk Kjartan Fløgstad sitt store gjennombrudd som romanforfatter. Og han fornyet den moderne politiske romanen i Norge.

Med Dalen Portland (1977) fikk Kjartan Fløgstad sitt store gjennombrudd som romanforfatter. Det er en rik skildring av det norske etterkrigssamfunnets utvikling, konsentrert om det fiktive industristedet Lovra. Romanen følger to personer med svært ulik skjebne. Rasmus Høysand er individualisten som reiser ut i verden; Arnold Høysand finner sin plass i det sosialdemokratiske Norge. Med sin forening av poesi og sosial satire, folkelig fortellerkunst og historiekunnskap, representerer boken en markant fornyelse av den politiske roman. For romanen mottok Fløgstad Nordisk Råds Litteraturpris i 1978.


Marius Wulfsberg
forskningsbibliotekar