Nasjonens hukommelse

Kategori: Bøker

Den eldste norskproduserte boken

Kvikne-psalteret, 1200-tallet.
91 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Kvikne-psalteret er det eldste sikre norske middelalderbind som eksisterer, sannsynligvis laget i første halvdel av 1200-tallet. Det er en samling av Davids salmer i latinsk språkdrakt, skrevet på pergament.

Boken er i tre deler hvorav den eldste er skrevet i slutten av 1100-tallet eller tidlig på 1200-tallet. Salmeinitialene er beskjedent dekorert i rødt, blått og grønt. På permen er det en eiernotis i runer som forteller at Kvikne kirke i Hedmark eide boken. Deler av den opprinnelige boken er gått tapt, mens noen av de tapte bladene ble erstattet senere i middelalderen. En vanlig pris for et psalter på 1200-tallet var fra tre til syv kyr. (NBdigital: DokID: 54661)


Espen Karlsen
forskningsbibliotekar, ansvarlig for paleotypsamlingen og libri rari