Nasjonens hukommelse

Kategori: Bøker

Norges første trykte bok

Missale Nidrosiense, København 1519.
108 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

I 1519 ble boktrykkerkunsten for første gang tatt i bruk fra norsk side. Erkebiskop Erik Walkendorf i Trondheim lot redigere en messebok til bruk i hele Norge.

Missale Nidrosiense var ment å brukes i samtlige kirker. Hensikten var å få en liturgisk standard for hele Norge og å erstatte alle de gamle håndskrevne bøkene som var vanskelige å lese og med foreldet innhold. Erkebiskopens sekretær hadde en bror, Poul Reff, som var boktrykker i København og som trykte boken. Innbindingen foregikk i Norge. Dette foregriper vår tids praksis når svært mange norske bøker trykkes utenlands. Av innholdet kan noe dateres tilbake helt til 1000-tallets England. Missalet har notelinjer, mens selve notene måtte legges til for hånd. (NBO D Pal 449)


Espen Karlsen
forskningsbibliotekar, ansvarlig for paleotypsamlingen og libri rari