Nasjonens hukommelse

Kategori: Bøker

Revolusjon!

Blad av Johann Gutenbergs bibel med tekst fra Profeten Esekiel, kap. 5–7, ca. 1455
53 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Johann Gutenbergs trykte bibel fra Mainz, ca. 1455, innledet en revolusjon:
oppfinnelsen av boktrykkerkunsten – en av de mest epokegjørende nyvinninger i bok- og mediehistorien.

Johann Gutenberg (ca. 1400–1468) var boktrykkerkunstens far i Europa. For første gang kunne en bok bli nøyaktig den samme i mange eksemplarer. I 1455 fullførte Gutenberg sitt livs storverk: trykkingen av den latinske bibel. Etter en økende flom av trykksaker gjennom mer enn 500 år står Gutenbergs bibel urokket som én av de aller vakreste. Den er et bokverk i to store foliobind på til sammen 643 blader, med to spalter på hver side. Som mønster for sine trykkbokstaver hadde Gutenberg valgt den staselige håndskriften som var vanlig i håndskrevne bibler og messebøker. (NBO Pal fragm. 1)


Espen Karlsen
forskningsbibliotekar