Nasjonens hukommelse

Kategori: Bøker

Den første verdslige loven for hele Norge

Kong Magnus Lagabøters landslov, Gulatings-redaksjon, begynnelsen av 1300-tallet
120 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Magnus Lagabøters landslov er den første verdslige loven for hele Norge (1274). Den er også et av de aller første eksemplene på omfattende lovgiving i Europa.

Landsloven er grunnen til at kong Magnus fikk tilnavnet Lagabøter, den som utbedrer loven. Originalen er gått tapt, men temmelig fullstendige avskrifter er overlevert i ca. 40 håndskrifter, hvorav tre befinner seg i Norge. Nasjonalbibliotekets avskrift er fra begynnelsen av 1300-tallet med senere tillegg. Språket viser at den er skrevet av en islending i Norge, eller av en islending etter en nordmanns diktat. Initialene er avvekslende røde og grønne med grønne og røde ornamenter og har islandsk karakter. Landsloven gjaldt helt frem til 1687, da kong Christian 5.s norske lov kom.


Bjørg Dale Spørck
forskningsbibliotekar