Nasjonens hukommelse

Kategori: Bøker

Hans Nielsen Hauge i apostlenes fotspor

Hans Nielsen Hauge, Betragtning over Verdens Daarlighed, Christiania, 1796
59 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Etter en religiøs opplevelse skrev en gutt fra Østfold ned sin trosbekjennelse og gikk til fots til Christiania for å få den trykt. Det var starten på haugianismen.

Mellom 1796 og 1804 vandret Hans Nielsen Hauge Norge på kryss og tvers som lekpredikant. Hans virksomhet la grunnlaget for en dyptgående religiøs folkevekkelse som forandret det norske samfunnet. Hauge og hans tilhengere var også opptatt av den verdslige husholdning og var aktive innen handel, håndverk og næringsvirksomhet. I 1804 ble han arrestert blant annet for å ha brutt forbudet for lekfolk mot å preke offentlig, men dommen på to års straffarbeid falt først i 1813. Hauge utga et førtitalls skrifter og var utvilsomt landets mest leste forfatter i tiden omkring 1800.


Øivind Berg
forskningsbibliotekar