Nasjonens hukommelse

Kategori: Bøker

Boken som skapte bildet av det norske trollet

P. Chr. Asbjørnsen, Norske Folke- og Huldre-Eventyr i Udvalg ved P. Chr. Asbjørnsen; med Illustrationer efter Originaltegninger af P.N. Arboe ... [et al.], København, 1879
131 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

I 1879 kom den første illustrerte utgaven av Asbjørnsens folke- og huldreeventyr. Med boken ble bildet av det norske trollet skapt, og siden har det vært umulig å forandre.

Asbjørnsen bestemte selv hvilke kunstnerne som skulle tegne illustrasjonene. Han valgte veletablerte kunstnere som Tidemand og Gude, men også unge kunstnere som Werenskiold. Disse illustrasjonene anvendes i mange senere utgaver, og de er blitt så populære at det har vist seg vanskelig for senere kunstnere med andre synsmåter å illustrere eventyrene. Opplaget på 10.000 eksemplarer ble i 1879 regnet som veldig stort. Asbjørnsen utga boken på det danske forlaget Gyldendal fordi han mente at den ville få et større publikum enn hvis den bare ble utgitt i Norge. Asbjørnsen fikk sterk kritikk for dette her hjemme.


Anne Eidsfeldt
forskningsbibliotekar