Nasjonens hukommelse

Kategori: Aviser

En nasjonal programerklæring!

Norske Intelligenz-seddeler, onsdag 25. mai 1763, Kristiania
55 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Appellen på forsiden på første nummer av Norges eldste avis er tindrende klar: Norge skal på det europeiske aviskartet!

Norske Intelligenz-seddeler var en ukeavis på fire sider. To sider med annonser og to sider med økonomiske og religiøse betraktninger. Avisen ble opprettet i Christiania av den tyske boktrykkeren Samuel Conrad Schvach, som etablerte boktrykkeri i 1858. Han fikk ikke kongens privilegium til å gi ut avis, men klarte det likevel, så lenge den var uten politisk stoff. Norske Intelligenz-seddeler skiftet navn og stavemåte flere ganger. Til tross for sensurens og økonomiens begrensninger, var det en lovende begynnelse på regelmessig avisdrift i Norge. I 1890 ble den venstreavis, og den eksisterte til 1920 da den ble kjøpt opp av Verdens Gang.


Søren Clausen
hovedbibliotekar