Nasjonens hukommelse

Kategori: Aviser

Avisa for norske interesser

Budstikken, tirsdag 21. april 1812
29 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Avisa Budstikken bringer bud om nye tider og norsk dugnadsånd.

Budstikken kom ut fra 1808 til 1814. Som avis var den liten av format og med begrenset sidetall, men likevel en unik kilde til samtidens utvikling med varierte artikler og fyldige referater fra virksomheten til Selskapet for Norges Vel. Avisens første redaktør var Enevold de Falsen som døde allerede i 1808 og ble avløst av Ludvig S. Platou som var overlærer ved Christiania Katedralskole og senere ble universitetets første historieprofessor og sekretær for Selskapet Norges Vel. Snart ble Budstikken offisielt organ for selskapet og spilte en viktig rolle i dannelsen av et norsk universitet.


Søren Clausen
hovedbibliotekar