Nasjonens hukommelse

Kategori: Aviser

Unionen med Sverige er oppløst!

Dagbladet, 7. juni 1905
120 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

En merkedag i norsk historie. Unionen med Sverige er oppløst og Norge er fritt og selvstendig. Som alle store regionale aviser hadde også Dagbladet dette som førstesidestoff.

7. juni 1905 erklærer Stortinget at unionen med Sverige er oppløst. Det ble vedtatt ”at gjennomføre Norges Grundlovsmessige ret til eget norsk Konsulatvæsen og hevde Norges suverenitet som et frit og selvstendig Rige”. Stemningen under avstemningen var spesiell og er godt beskrevet under overskriften ”Stortingets Beslutning”, og her leser vi:
”Det gjorde et uvant og sælsomt Indtrykk denne gang kun at høre ’’ja’, ’ja’, ’ja’ og dobbelt grepet og taknemlig blev man ved tanken på, at denne sjeldne Enstemmighet gjaldt Norges egen store Dag! Det var et stort, et deilig Øieblik, som ingen af de Tilstedeværende nogen gang vil kunne glemme!”.


Ann Mari Kristensen
forskningsbibliotekar