Nasjonens hukommelse

Kategori: Aviser

Da norske kvinner fikk stemmerett!

Aftenposten, 12. juni 1913
171 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

På førstesiden av Aftenposten kan vi i en liten enspalter lese at ”stemmerett for kvinder vedtoges i Storthinget igaar enstemmig og uden debatt”. Et historisk vedtak med beskjeden overskrift.

Som fjerde land etter New Zealand, Australia og Finland innførte Norge alminnelig stemmerett for kvinner i 1913. I årene før var debatten til tider svært opphetet. Norsk Kvinnesaksforening har sin del av æren for at kampen ble kronet med seier. Den negative holdningen til kvinner avspeilte seg i stortingsdebatten og den minimale dekningen i avisene. Samlingspartiets representant Ole Olsen Malm uttalte på slutten av 1800-tallet: ” Skal vi nu foruden den indflydelse som kvinder har bag kulisserne, og som hun trods alt desværre alltid vil komme til at beholde, ogsaa give hende stemmeret, så vil det ikke blive til at holde ut.” Et annet argument var at kvinner hadde lettere for å snakke lenge og mennene var redde for ikke å komme til ordet.


Ann Mari Kristensen
forskningsbibliotekar