MARC konvertering normarc -> marc21

Forklaring

Send en normarc-post pakket som marcXchange vha HTTP POST til denne adressen.

Input: record = <post i Normarc-format>
Retur: posten konvertert til MARC21.

For testformål: kopier marcXchange-posten i feltet nedenfor og submit:


Versjon: 1.0.1 (08.02.2022) av konverteringsreglene. Se bibliotekutvikling.no.

Eksempel på bruk (curl):

curl -X POST -d '<record>
<leader>00955nas 2200229  450 </leader>
<controlfield tag="000">nam 2200217  4500</controlfield>
<controlfield tag="001">9000010nno</controlfield>
<controlfield tag="008">900221     no         nob </controlfield>
<datafield tag="020" ind1=" " ind2=" ">
 <subfield code="a">82-05-18864-5</subfield>
 <subfield code="b">h.</subfield>
 <subfield code="c">Nkr 165.00</subfield>
</datafield>
<datafield tag="082" ind1=" " ind2=" ">
 <subfield code="a">344.041</subfield>
</datafield>
<datafield tag="100" ind1="1" ind2="0">
 <subfield code="a">Haugen, Idunn Heldal</subfield>
 <subfield code="d">1928-</subfield>
</datafield>
<datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
 <subfield code="a">Regler for sykepleiere</subfield>
 <subfield code="b">utdanning og praksis</subfield>
 <subfield code="c">Idunn Heldal Haugen</subfield>
</datafield>
<datafield tag="250" ind1=" " ind2=" ">
 <subfield code="a">5. rev. utg.</subfield>
</datafield>
<datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
 <subfield code="a">Oslo</subfield>
 <subfield code="b">Gyldendal</subfield>
 <subfield code="c">1990</subfield>
 <subfield code="f">S.E. Thoresen</subfield>
</datafield>
<datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
 <subfield code="a">144 s.</subfield>
 <subfield code="c">24 cm</subfield>
</datafield>
<datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
 <subfield code="a">1. utgave med tittel: Sykepleieloven med kommentarer. Oslo : Fabritius, 1968. - Har litteraturliste</subfield>
</datafield>
</record>' https://www.nb.no/marcon/Konvertereren er utviklet ved hjelp av USEMARCON Plus v. 3.17. Mer informasjon.

Kildekode for USEMARCON er tilgjengelig på GitHub: https://github.com/NatLibFi/usemarcon