Peer Gynt ble rettet, på tusenvis av steder, slik at tredje utgave av 1874 fremsto i ny språkdrakt. Også enkelte rariteter fant veien inn i den nysatte boken. Dessuten er enkelte av endringene ikke bare moderniseringer, men rettelser av regulære feil i de to første utgavene. I all hovedsak dreier de mange blyantrettelsene seg om å etterfølge språkmøtets anbefalinger, som for eksempel liten forbokstav i substantiv og at å-lyden gjengis med å, ikke aa.