"Viking"s Officerer og Mandskab*

 

Magnus Andersen (1857-1938),
"Viking"s fører, er født i Laurvik 1857. Blev sømand i sit 15de, Førstestyrmand i sit 19de og Skibsfører i sit 22de år. Forsøgte i 1886 sammen med kun en Mand at seile over Atlanterhavet i den kun 9 ½ alen lange sjægte "Ocean". Naaede næsten til Newfoundland. Ledede en Tid "Norsk Sømandshjem" i New York. Har i flere Aar været Redaktør af "Norsk Søfartstidende", hva han fremdeles er.

Bibliografi hentet fra Thor M. Andersens bibliografiske database (Thor M. Andersen er sønn av Magnus Andersen)

 

Johan Gustav Gundersen (1850-1924),
"Viking"s Førstestyrmand, er født i Fredrikstad 1850. Reiste allerede 14 Aar gammel ud i Verden. Var senere i mange Aar Styrmand og Kaptein for et Rederi i Drammen. Havde siden som Fører af Kristianiaskibet "Winnipeg" et eventyrligt Forlis lige under Ekvator. Naaede med Mandskab, Hustru og 2 Børn, efter 3 Dages Ophold i Baadene, en europæisk Koloni.

 

Christen Christensen 1856-,
"Viking"s Andenstyrmand, er født i Risør 1856. Har faret tilsøs siden 14 Aars Alderen. Var Kaptein Magnus Andersens eneste Ledsager paa "Ocean"-Færden i 1886. Reiste siden som Styrmand og Fører paa Sydamerika -. Havde Tilsynet med "Viking"s Bygning. Paa dens farefulde Reise gjennem Isen til Kristiania var han dens Fører. En stille, beskjeden, modig og dyktig Sømand.

 

Jens Bing (1873 - 1950)
er født i Kristiania 1873. Hans Fader er Ingeniør Bing. Været Sømand siden Konfirmationsalderen. Han var yngste Mand om bord i "Viking".

 

Johan Eriksen (1863 -
er født i 1863 paa Horten. Har Eksamen som Underofficer i Marinen. Har reist 8 Aar til Orlogs. Været med i Ishavsfart og amerikansk Kystfart.

 

Fredrik Oscar Frantsen (1858 - 1927)
er født i Sandefjord 1858. Har siden 14 - 15 Aars Alderen været Sømand. Vel øvet i Baadseilas. Har faret som Styrmand. Han var Stuert om bord i "Viking".

 

Lars Løkke
er født i 1871 på Røraas. Gikk i 17 Aars Alderen tilsøs. Har været dels paa Amerika, dels som Styrmand paa norske Kystdampskibe.

 

Johannes Brun Møller (1868 - 1944)
er født paa Ramsø i Søndre Trondhjems Amt 1868. Reiste en Tid i udenrigs Fart. Har siden deltaget i sin Faders Fiskeforretning paa Nordland. Bilde Bent Nygaard er født i Lillesand 1864. Blev Sømand straks efter sin Konfirmation. Har i 9 Aar faret som Styrmand og Skibsfører. Han var "Viking"s Tømmermand.

 

Bent Nygaard
er født i Lillesand 1864. Blev Sømand straks efter sin Konfirmation. Har i 9 Aar faret som Styrmand og Skibsfører. Han var "Viking"s Tømmermand.

 

Rasmus Elias Rasmussen (1854 - 1912)
er født i Bergen 1854. Sømand siden 14 Aars Alderen. Faret paa alle Farvande. Har været Sømandsemissær. Er fortiden Bestyrer af Havnemissionen i Bergen. Han var "Viking"s Baadsmand.

 

Severin Martinius Simonsen (1865 - 1894)
er født 1865 paa Sandnæs paa Jæderen. Har siden Konfirmationsalderen faret i inden- og udenrigs Fart, deriblandt 4 Aar fra San Fancisco.

 

Oscar Soelberg (1856 - 1913)
er født i Solør 1856. Er en vidtbereist mand. Har faret meget paa Australien og Ny Guinea.

* Opplysningene er hentet fra "Viking" fra Norge til Amerika.
R. Rasmussen, Mandskap på "Viking", Bergen, Forfatterens Forlag, 1894.