john_091  
     
 

John Anderson

Bibliografi hentet fra Thor M. Andersens bibliografiske database

John Anderson's Early Career in Chicago

"Skandinaven and the beginnings of professional publishing" av Orm Øverland

John Anderson ved sitt skrivebord

Skandinavens hovedkvarter i Chicago

Artikkel om den norsk-amerikanske pressen av Arlow Anderson

Skandinaven (1866-1941) var en av de tre viktigste avisene i Midtvesten. Den utkom i Chicago. De andre to var Decorah-Posten, Iowa (1874-1972) og Minneapolis Tidende (1887-1935). Disse var de ledende aviser i Midtvesten, med stor utbredelse i hele området. Det var også abonenter i andre deler av Amerika. (Odd Lovoll. Det løfterike landet: En norskamerikansk historie, s. 144)