QP (boligplattformen) og DP (boreplattformen) tidlig i Valhall-feltets fase. Flotellet Treasure ...


Boligplattformen QP, etterfulgt av boreplattformen DP. Tidlig fase i Valhall-feltets utvikling.


Klar for avreise. På vei opp til helikopterdekk på Valhall QP, boligplattformen. Tidlig fase i ...


Valhall er et oljefelt som ligger på ca. 70 meters vanndyp. Feltet ble i tidlig fase bygd ut med ...


Valhall er et oljefelt som ligger på ca. 70 meters vanndyp. Feltet ble i tidlig fase bygd ut med ...