Pil preview

Hod er en brønnhodeplattform som fjernstyres fra Valhall 13km unna. All borevirksomhet på Hod ...


Hod er en brønnhodeplattform som fjernstyres fra Valhall 13km unna. All borevirksomhet på Hod ...


Hod er en brønnhodeplattform som fjernstyres fra Valhall, 13km unna.


Hod er en brønnhodeplattform som fjernstyres fra Valhall, 13km unna.


Det var for risikabelt å slepe boreriggen, Kolskaya , så tunglasteskipet "The Mighty Servant I" ble ...


Pil preview
Pil preview