Pil preview

Forsyningsfartøyet Island Challenger losser ved Valhall DP. Gangbroen mellom Valhall DP og QP ses ...


............ på Valhall WP.


Prosess- og boligplattformen på Valhallfeltet under bygging. En stor base står uten sin bygning til ...


Flammebommen fotografert fra mellomdekket på PCP (prosess & kompresjonsplattform).


I musikkrommet på Valhall Q, som også fungerer som kino og forsamlingslokale finnes der også et ...


Pil preview