Velg visning: Liten Middels Stor

Statfjord B fotografert fra flotellet.


Bulkstasjon på Statfjord A.

Produksjonsdato:
2010-09-15


Statfjord B


I modul M9 på Statfjord A, står det utstyr som nå er utkoplet og derfor ikke lenger er i drift. ...

Produksjonsdato:
2012-04-16


Historiker Gunleiv Hadland fra Norsk Oljemuseum besøker Statfjord C-plattformen i forbindelse med ...

Produksjonsdato:
2011-09-28


I boretårnet på Statfjord A.


Barytt-tank (engelsk: Barite) på Statfjord A. Barytt er et mineral som blandes i borevesker.

Produksjonsdato:
2010-09-15


Dette bildet er fotografert på U08. Firewater strainer. Denne fungerer som en sil som kun ...

Produksjonsdato:
2011-09-13


Boretårn


Bunkersstasjonen på Statfjord A. Her mottas det diverse flytende gods som bunkersolje, boreslam og ...

Produksjonsdato:
2012-04-16


Dette bildet er fotografert på U08. Firewater strainer. Denne fungerer som en sil som kun ...

Produksjonsdato:
2011-09-13


Skalldyraften på Statfjord A-plattformen.


Skilt på døren inn til et av dametoalettene på Statfjord C.

Produksjonsdato:
2011-09-14


Kaffislabberas i pausen.


Sveising og klargjøring av rør/rørdeler på Rosenborg.


Dette bildet er fotografert på vei ned til U01, dekk for lensepumpe.

Produksjonsdato:
2011-09-13


Betongunderstellet til Statfjord B under bygging i tørrdokken i Hinnavågen.


Statfjord C fotografert fra luften.


Deler av boreseksjonen sett oven i fra boretårnet. Rørhåndteringsmaskin som går på skinner er ...

Produksjonsdato:
2011-09-28


Statfjord B


Tårnmann i arbeid på Statfjord A.


Morgentåke på Statfjord C. Slikt vær er ganske vanlig i visse perioder av året, og siden ...

Produksjonsdato:
2011-09-28


Verkstedmodul W23 på Statfjord C. Her fikses og lages det aller meste innen blikk, diverse ...

Produksjonsdato:
2011-09-28


Tåke på Statfjord-feltet. Statfjord B skimtes lengst borte i horisonten, mens Statfjord A og ...

Produksjonsdato:
2011-09-28


Utsikt til værdekket på Statfjord C fra mezzaninen på kran nr. 2.

Produksjonsdato:
2011-09-28


Fra borebua på Statfjord C.

Produksjonsdato:
2011-09-28


Dette bildet er fotografert på U03, dekk for ballastvann-manifold.

Produksjonsdato:
2011-09-13


Ved resepsjonen på Statfjord C står det to massasjestoler, kalt "Bonnie" og "Clyde" til bruk for de ...

Produksjonsdato:
2011-09-14


Arbeideren som utfører service på denne hydrosyklonen har begrenset med både lys og arbeidsplass. ...

Produksjonsdato:
2011-09-13


Stuplivbåter på Statfjord C. Hver livbåt har plass til 59 personer.

Produksjonsdato:
2011-09-29


Stuplivbåter på rekke og rad på Statfjord C. På plattformen finnes det 8 livbåter av samme type, ...

Produksjonsdato:
2011-09-29


For å forebygge hørselskader møter passasjerene denne lille påminnelsen om bruk av ørepropper før ...

Produksjonsdato:
2012-04-16


Rune Vågenes på sjekkrunde i prosessen på statfjord A.

Produksjonsdato:
2012-04-16


M21, modul for verksted og kjemikalieinjeksjon. I verktøybua.

Produksjonsdato:
2011-09-13


Roar Lande viser rundt i kran nr.2 på Statfjord C. Denne kranen, som er en av tre kraner ombord, ...

Produksjonsdato:
2011-09-28


Boretårnet og boreseksjonen ruver godt i størrelse og omfang på Statfjord C.

Produksjonsdato:
2011-09-28


Det er store forhold og stor høyde i boretårnet på Statfjord C. Et stillas er satt opp for for å ...

Produksjonsdato:
2011-09-28


Betongskjørtet til Statfjord B under bygging i Hinnavågen.


Dette bildet er fotografert på U03, dekk for ballastvann-manifold. Samletank for retur- og ...

Produksjonsdato:
2011-09-13


På toppen av M12 (manifold)

Produksjonsdato:
2011-09-14


Kaffirommet til mekanisk. Et koselig pauserom hvor en kan slappe litt av mellom arbeidsøktene; og ...

Produksjonsdato:
2011-09-13


Boreseksjonen på Statfjord C er i ferd med å få mye nytt utstyr på plass. Da må det gamle ryddes ...

Produksjonsdato:
2011-09-14


Bildet er fotografert i modul M6, det nordlige brønnområdet på Statfjord A. Til høyre i bildet er ...

Produksjonsdato:
2012-04-16


På lintøyrommet.


En beskyttelseskonstruksjon i tre holder på å velte.


I kantinen på Statfjord A har velferden et oppslaget som oppfordrer folk til å ta vare på ...

Produksjonsdato:
2012-04-16


"Karneval" "I'll charge you 10 bucks for this dance"


Konstruksjon av skjørtet (nedre del) til betongunderstellet.


I øvre del av utstyrsskaftet, C12, står denne kompressoren.

Produksjonsdato:
2011-09-13


boretårnet på Statfjord B


  • Eng