Velg visning: Liten Middels Stor

Betongunderstellet med de 4 betongskaftene til Statfjord B støpes i Gandsfjorden ved Stavanger, og ...


Personell på Statfjord A tar en liten pause i hvilerom.


Dette bildet er fotografert på U01, dekk for lensepumpe.


Tøymerke av Statfjorddivisjonens logo.


Sammenkoplingen av betongdelen og ståldekket til Statfjord A pågår. Dekket er slept i posisjon ...


Dette bildet er fotografert på U01, dekk for lensepumpe.


I boreseksjonen på Statfjord C henger denne tegningen som en kommentar til sikkerhet og fallende ...


Statfjord A er under ferdigstillelse ved Stord, og bygges så komplett som vekten tillater det, før ...


Ark med frimerker der Statfjord A er motivet. Merkene hadde verdi kr.10.00. Frimerket ble tegnet ...


Matservering på Statfjord C.


Sveisearbeid på rørdeler til Statfjord B pågår.


Testbrønn 35 på Statfjord A.


Et helikopter er i ferd med å lette fra boligriggen Safe Gothia, som ligger oppankret ved Statfjord ...


Statfjord B er i ferd med å bli slept fra Vats i Vindafjord til feltet i Nordsjøen.


Stuplivbåtene henger på rekke og rad på Statfjord A. Totalt har plattformen 6 slike livbåter. ...


Statfjord A skal døpes og en av gjestene blir mottatt idet han går ut av helikopteret som står på ...


Brannøvelse/test av skumleggingsanlegget på helikopterdekket til Statfjord A.


Julestemning på Statfjord A


Portrett av borer fra Statfjord A


Brønnhoder på rekke og rad på Statfjord A.


Statfjord_A boligmodulen heises opp for montering


Om behovet skulle melde seg er pusteluftapparat strategisk opphengt ved boredekket på Statfjord A.


Dette bildet er fotografert på U04, dekk for sjøvann og servicepumpe.


Forsyning fra supplyskip


Kine Mariell Karlsen, lærling i elektro på Statfjord A.


Mye sjø


Tre kaffen - viktig innarbeidet kaffepause kl.15.00 på Statfjord A.


Trude Meland og Fredrik Marcussen ute på sørsiden av Statfjord B (ved flammebommen.)


Hav og himmel ved Statfjord feltet. Bildet er tatt fra Statfjord C plattformen mot engelsk sektor


Dåpen av flotellet, Polycrown, forestått av gudmor Elizabeth Smith fant sted den 27. mars 1984 ved ...


Et av de tre betongskaftene på Statfjord A.


Det går med store mengder betong og armeringsjern når bunnseksjonen til Statfjord B er under ...


Utstyr til utstyrsskaftene ble fraktet til byggeplassen , og heist på plass av løftefartøyet Ugland.


Den 10. mai 1984 døpte kronprinsesse Sonja Statfjord C, mens den lå i Vats. Til stede ved dåpen var ...


Statfjord B med bunnseksjon og de 4 betongskaftene rager høyt til himmels. Plattformens totale ...


Forsyningsskipet kommer med nesten alt som trengs på en plattform. Her er heisearbeidet igang for å ...


Bjørn A. Myhre og Fredrik Marcussen viser oss rundt på værdekket.


Sveising


Redningsutstyr i et SAR-helikopter (redningshelikopter) på Statfjord B.


Oppholdsrom/rekreasjonsrom på Statfjord A.


En tankbåt laster olje fra en lastebøye på Statfjord-feltet. I bakgrunnen er Statfjord C med ...


Kontor på Statfjord A.


Hekken på stuplivbåt nr.8 på Statfjord C. På plattformen finnes det 8 livbåter av samme type med ...


Toppdekket til Statfjord C begynner å ta form. Boligkvarteret på denne condeep plattformen har ...


Betongunderstellet med de fire skaftene til Statfjord C er under bygging i Gandsfjorden ved ...


"Skalldyraften"


halvt nedsenkbar flyterigg.


Ståldekket til Statfjord C er under bygging, og nærmer seg ferdigstillelse ved Moss Rosenberg Verft ...


Nedre del av betongunderstellet til Statfjord A slepes ut av dokken i Stavanger i 1975


A. Torp - hovedverneombud t.v. og Arne Johannesen på Statfjord A.


  • Eng