Friggfeltet sett fra helikopter, slik det fremstod på den offisielle dagen for feltets ...


Friggfeltet sett fra helikopter, slik det fremstod på den offisielle dagen for feltets ...


Friggfeltet sett fra helikopter, slik det fremstod på den offisielle dagen for feltets ...


Friggfeltet sett fra helikopter, slik det fremstod på den offisielle dagen for feltets ...


Friggfeltet sett fra helikopter, slik det fremstod på den offisielle dagen for feltets ...