Pil preview

Oppbyggingen av CDP1-plattformen på Friggfeltet. Det ble bygget en stor heisekran på toppen av ...


Representanter fra Elf besøker CDP1-plattformen under utbyggingen i september 1976.


Oppbyggingen av CDP1-plattformen på Friggfeltet. Det ble bygget en stor heisekran på toppen av ...


Oppbyggingen av CDP1-plattformen på Friggfeltet. Det ble bygget en stor heisekran på toppen av ...


Friggfeltet med CDP 1 i forgrunnen, QP, TP 1, TCP 2 og DP 2 helt bakerst.


Pil preview
Pil preview
Pil preview