Pil preview

Vinter på Friggfeltet. Rein ......... foran et nediset prosessanlegg på TP1.


Vinter på Friggfeltet. Ray ........ peker på tykk nedising i prosessanlegget på TP1..


Vinter på Frigg. Nedising av prosessutstyr som tok imot gassen fra Alwynfeltet.


Vinter på Frigg. Snø og lange istapper på TP1.


Vinter på Frigg. Nedising av prosessutstyr som tok imot gassen fra Alwynfeltet..


Pil preview
Pil preview
Pil preview
Pil preview