Pil preview

QP-plattformen samt CDP1 ute til høyre, sett i motlys fra TP1-plattformen.


Friggfeltet


QP-plattformen samt CDP1 ute til høyre, sett i motlys fra TP1-plattformen.


Utsikt fra QP-plattformen mot TP1 til venstre og TCP2 til høyre. Legg merke til gangbroene som ...


Friggfeltet med CDP1-plattformen i forkant og de tre plattformene QP, TP1 og TCP 2 i midten. ...


Pil preview