Pil preview

Sikkerhetskurs i Dusavik 1977. Opplæring. Øvelse låring av livbåt


Sikkerhetskurs i Dusavik 1977. Øvelse brannslukking.


Reidar Thornes - sikkerhetsassistent på Frigg - tester et brannslukkingsapparat.


Helikopter, fotografert i forbindelse med sikkerhetskurs med pick-up i Åmøyfjorden


Sikkerhetskurs i Dusavik 1977. Øvelse brannslukking. Øvelsesplattform