Pil preview
Pil preview

Vinter på Frigg. Nedising av prosessutstyr som tok imot gassen fra Alwynfeltet.


Ventiljustering i prosessanlegget på Frigg. Bilde fra Frigg TCP2.


Pigoperasjon på TCP2. Riktig verneutstyr er viktig under slike prosesser.


Mann ved prosessanlegg på Friggfeltet.


Vinter på Friggfeltet. Rein ......... foran et nediset prosessanlegg på TP1.


Pil preview
Pil preview
Pil preview