Pil preview

Direktør Paul le Rest i Elf utkledd som Napoleon.


Rekreasjonsrom på QP-plattformen. Spesielt for dette rommet er de store panoramavinduene i vestlig ...


Middag på Atlantic Hotell i Stavanger etter åpningen av Friggfeltet i 1978. Kong Olav V og ...


Sveiseutstyr for oxygen/acetylen er koplet opp mot de nødvendige gassflasker i sone 13 på TP1 ...


Renseplugg med rester av utskrapt olje.


Pil preview
Pil preview
Pil preview
Pil preview