Pil preview
Pil preview

17.mai på DP2 i 2005. Hyggelig samling i oppholdsrom.


Vinter på Frigg. Snø og is på TP1.


Storm og høye bølger har satt sine spor på en av plattformenes lavereliggende gangbruer.


"Flaren" - eller flammebommen som det heter på norsk, er her demontert fra TCP2 og heist over på ...


Dronning Elisabeth får omvisning i kontrollrommet på gassterminalen i St. Fergus av Rene Granier ...


Pil preview
Pil preview
Pil preview