Kunstverket Frigg-gudinnen som er plassert i QP plattformens oppholdsrom.


Kommunikasjonsutstyr - del av den såkalte troposcatter på QP.


Måleenhet - såkalt flowmeter - for passerende gassmengde plassert på TCP2-plattformen.


Spenningsmålere for strøm.


Krane for tunge løft plassert ved gasskompressor på TCP2-plattformen. Kranen ble brukt til ...