Friggfeltet sett fra helikopter, slik det fremstod på den offisielle dagen for feltets ...


Tørrlager for kjøkkenet på QP.


TP1-plattformen med gangbroen til TCP2-plattformen til høyre, sett fra TCP2- plattformen.. ...


Helikopter av typen Sikorsky S-76C+ lander på QP-plattformen.


Skilt - gass under trykk - plassert på TCP2-plattformen.


Pil preview