Pil preview
Pil preview
Pil preview

CDP1-plattformen på Friggfeltet.


CDP1-plattformen på Friggfeltet.


CDP1-plattformen med boretårn.


Friggfeltet med CDP 1 i forgrunnen og resten av plattformene i bakgrunnen.


CDP1-plattformen på Friggfeltet.


Pil preview