Dronning Elisabeth får omvisning i kontrollrommet på gassterminalen i St. Fergus av Rene Granier ...


Illustrasjonskart over Nordsjøen med Friggfeltet og rørledningen til St. Fergus i Skottland.


Tegning og kart over Friggfeltet med pumpeplattformen MCP-01 og gassterminalen i St Fergus.


Tegning og kart over Friggfeltet med pumpeplattformen MCP-01 og gassterminalen i St Fergus.


Dronning Elisabeth får omvisning i kontrollrommet på gassterminalen i St. Fergus av Rene Granier ...