Pil preview

CDP1-plattformen under bygging på Friggfeltet medio 1976.


TP1 under bygging i Ardyne-Point Skottland.


Bygging av DP1


Bygging av TCP2 på Åndalsnes i 1976 - 1977


Bygging av TCP2 i Åndalsnes. Dekksrammen monteres på betongskaftene.


Pil preview
Pil preview