Lokalisering av brønn 10/1 A1 fra CDP1. Illustrasjon


Lokalisering av brønn 10/1 A1 fra CDP1. Illustrasjon


Illustrasjon av en produksjonsbrønn på Friggfeltet


Illustrasjon av en produksjonsbrønn på Friggfeltet


CDP1 Oversiktstegning, plassering av brønnene