Supplybåten "Siddis Sailor" i arbeid ved TCP2 plattformen.


Rivningsarbeid på DP2-plattformen. Klatrer fra Linjebygg i arbeid.


Arbeidere diskuterer og planlegger


Betongunderstellet til TCP2-plattformen under arbeid i Åndalsnes.


Helikopteret har lastet diverse gods, samt en sykebåre for å forsterke beredskapen for arbeidere ...


Pil preview