Alwyn pigging operasjon. Piggen er full av oljerester etter at den har hatt en rensende effekt i ...


Alwyn pigging operasjon. Piggen er full av oljerester etter at den har hatt en rensende effekt i ...


Alwyn pigging operasjon. Piggen er full av oljerester etter at den har hatt en rensende effekt i ...


Vinter på Frigg. Snø og nedising av prosessutstyr som tok imot gassen fra Alwynfeltet.


Alwyn pigging operasjon. Piggen er full av oljerester etter at den har hatt en rensende effekt i ...