Dekksrammen med en rekke moduler er plassert over betongskaftene på TCP2. Betongdelen er senket i ...


Modul M04 heises bort fra TCP2 av kranlekteren Saipen 7000.


Måleenhet - såkalt flowmeter - for passerende gassmengde plassert på TCP2-plattformen.


Krane for tunge løft plassert ved gasskompressor på TCP2-plattformen. Kranen ble brukt til ...


Nattstemning på Friggfeltet. TCP2-plattformen med Mærsk Innovator i bakgrunnen, der den skal ...


Pil preview