CDP1-plattformen under bygging på Friggfeltet medio 1976. QP-plattformen sees i venstre bildekant.


CDP1-plattformen under bygging på Friggfeltet medio 1976. QP-plattformen sees i venstre bildekant.


CDP1-plattformen under bygging på Friggfeltet medio 1976. QP-plattformen sees i venstre bildekant.


Oppbyggingen av QP på feltet.


Arbeid på Friggfeltet. Kranfartøy i arbeid ved oppbyggingen av QP.


Pil preview
Pil preview
Pil preview
Pil preview
Pil preview