Pil preview
Pil preview

Lophelia koraller har klart å danne store kolonier på QP understellet. Bildet er tatt når ...


Qp kommunikasjonsantenne


Lugar QP


Medisinsk utstyr i sykestuen på QP.


Hangaren på Frigg QP. Trekkvogn for å kunne dra helikopteret ut og inn av hangaren står midt i ...


Pil preview
Pil preview
Pil preview
Pil preview
Pil preview
Pil preview