CDP1-plattformen under bygging på Friggfeltet medio 1976.


Helikopter Bell 212 på helikopterdekk på QP. CDP1 boreplattform i bakgrunnen


Fra CDP1. Bildene er tatt etter at plattformen ble nedstengt.


CDP1-plattformen med boretårn.


CDP1 og QP under oppbygging på Friggfeltet. DP1 - det såkalte vraket kan sees oppe til høyre i ...


Pil preview