Pil preview
Pil preview

Vinter på Frigg. Nedising av prosessutstyr som tok imot gassen fra Alwynfeltet.


NEF - Nordøst Frigg. Overbygget er demontert og plassert på land ved North Sea Drilltrainer i ...


Renseplugg til en kostnad av 8-9 millioner kroner klargjøres, før den kan sendes inn i ...


Friggfeltet ca1982. Plattformene CDP1 - QP - TP1 - TCP2 - DP2


Løftefartøyet "Stanislav Yudin" ved kai i Dusavik.


Pil preview