Pil preview
Pil preview

Vinter på Friggfeltet. Snø på manifold på TP1.


Storm og høye bølger har satt sine spor på en av plattformenes lavereliggende gangbruer.


Friggfeltet ca1982. Plattformene CDP1 - QP - TP1 - TCP2 - DP2


Frukt og søtsaker i kantinen på QP.


Skilt - gass under trykk - plassert på TCP2-plattformen.


Pil preview