Pil preview

Fra åpningen av Friggfeltet i 1978. Gjestene er fotografert på helikopterdekket til QP, og blant ...


Kari-Anne Skaset, OFM (Offshore Field Manager).


17.mai på QP i 2001. Det tar på å gå i tog - en sliten gjeng puster ut etter togets strabaser. På ...


QP-plattformen i forgrunnen med TP1-plattformen t.h. i bildet. Flammetårnet FP sees øverst t.v. i ...


Nattstemning på Friggfeltet. TCP2-plattformen med Mærsk Innovator i bakgrunnen, der den skal ...


Pil preview
Pil preview
Pil preview
Pil preview