Pil preview
Pil preview

Trond Tafjord, sykepleier


Lugar med senger på boligplattformen QP.


Direktør Paul le Rest i Elf utkledd som Napoleon.


Rekreasjonsrom på QP-plattformen. Spesielt for dette rommet er de store panoramavinduene i vestlig ...


Fra brannslokkingssystem på Frigg TCP2


Pil preview