Pil preview
Pil preview

Dronning Elisabeth får omvisning i kontrollrommet på gassterminalen i St. Fergus av Rene Granier ...


Fjerning av østre flammebom på DP2. Supplybåt i bakgrunnen.


DP2 sett fra helikopter. Fra sør-øst.


Lugar med senger på boligplattformen QP.


208-2003-2 External Gantry


Pil preview