Pil preview
Pil preview
Pil preview

17.mai på DP2 i 2005. Hyggelig samling i oppholdsrom.


Vinter på Frigg. Snø og is på TP1.


Friggfeltet sett fra helikopter, slik det fremstod på den offisielle dagen for feltets ...


Storm og høye bølger har satt sine spor på en av plattformenes lavereliggende gangbruer.


CDP1 fotografert fra helikopter.


Pil preview