Pil preview
Pil preview

Liten kjøkkenvekt brukt på kjøkkenet på Frigg QP.


Betongunderstellet til TCP2-plattformen under arbeid i Åndalsnes.


Frigg-feltet.


ROV (Remotely Operated Underwater Vehicle) fjerner en beskyttelsesplugg på Øst-Frigg. ...


Oppbyggingen av CDP1-plattformen på Friggfeltet. Det ble bygget en stor heisekran på toppen av ...


Pil preview
Pil preview
Pil preview