Verden 1482- 1800

Økt 1: Forarbeid. Presentert under.
Økt 2: Besøk i Nasjonalbibliotekets kartsenter.
Økt 3: Muntlig presentasjon. Elevene presenterer oppgavene de har jobbet med i kartsenteret

Besøket i Nasjonalbibliotekets kartsenter behøver ingen forkunnskap eller forberedelser. Forslag til for- og etterarbeid er bare ment som ett tillegg.
Skoleopplegget er utarbeidet i samarbeid med Norgeshistorie.no

Kontakt Ingjerd Skrede for mer informasjon og avtale om besøk.

Økt 1: Forslag til forarbeid før besøket i kartsamlingen

 • Les utdrag fra reiseskildringen: «Querini: fra en skipbruddens dagbok 1432» om handelsmannen Pietro Querini fra Venezia. I 1431 laster han skipet sitt med vin og krydder og setter kursen mot Flandern. Dit kommer han aldri. Underveis blir de overrasket av et forrykende uvær og skipet kommer ut av kurs før det kullseiler. Deler av mannskapet klarer å redde seg om bord i livbåter, blir tatt av strømmen som fører dem med seg til Røst utenfor Lofoten. Pietro Querini skriver ned historien,  og fortellingen blir utgitt av Gio Battista Ramusio i 1559.
  Spørsmål: Gi en kildekritisk vurdering av den beretningen. Hva er det viktig for Querini å få fortalt? Hvorfor?
 • Les utdrag i kilden «Willem Barentz siste reise» Gerrit de Veers beskrivelse av den nederlandske sjøfarer og oppdager, Willem Barentsz’ forsøk på å finne nordøstpassasjen til Kina langs nordkysten av Russland og Sibir i 1596-97. De Veers reiseskildring var en stor suksess og kom ut på en rekke språk.
  Spørsmål: Hva tror du det var som appellerte så sterkt til datidens publikum? Hva var hensikten på å gi den ut?
 • Les utdrag fra reiseskildringen «Min Nordiske reise» av den engelske feministen, forfatteren og filosofen Mary Wollstonecraft. I 1796 reiste Wollstonecraft på en rundreise i Norge, Sverige og Danmark. Hun beskriver steder, skikker, mennesker, samfunn, politikk og handel. Les fra side 49- 54.
  Kan vi stole på at det som fortelles i denne kilden er sant? Hvorfor/Hvorfor ikke? Hva kan vi bruke kilden til å få vite noe om? Finn minst ett eksempel på noe vi bør være kritiske til, noe som kan være tvilsomt at Mary Wollstonecraft vet med sikkerhet.
 • Les artikkelen: «Nye næringer: Trelast og bergverk»
  Hva forteller disse næringsveiene om Norges posisjon i Europa?
 • Les artikkelen: «Opplysningstiden i Danmark-Norge»
  Hva var de viktigste forskjellene mellom denne Opplysningstiden og den som blomstret i Frankrike på samme tid? Hva kjennetegner en «opplysningsmann»? Hvorfor tror du de mest sentrale opplysningsmennene var prester?
 • Les artikkelen «Norges rikes storhet og grenser» hvor du finner utdrag av Peder Claussøn Friis’ Norges og omliggende øyers sannferdig beskrivelse (1632) Hva var Norges status i foreningen med Danmark på den tiden da denne teksten ble skrevet? Hva tror du var forfatterens hensikt med å skildringen av Norge?
 • Les artikkelen «Pontoppidans beskrivelse av sjøormen» fra Pontoppidans Norges naturlige Historie (1752-53).
  Er dette en troverdig skildring nå? Tror du den var mer troverdig da den var ny? Begrunn svaret.

Oppsummering v/lærer

 • Hva synes dere er mest fremmed for oss av det dere har lest om i dag?
 • Hva vil dere si vi har felles med menneskene dere har lest om?