Besøket i Nasjonalbibliotekets kartsenter behøver ingen forkunnskap eller forberedelser. Men, ta gjerne kontakt dersom du ønsker forslag til for- og etterarbeid.

Ved besøk i senteret vil elevene bli presentert for disse arbeidsoppgavene:

Gruppe 1: til Herefordkartet, «Geografiens renessanse» og «Norge på nært hold» (1+8):
Hva er verden? Hvordan kan vi se på ulike kart at de viser deler av den samme verdenen?

Gruppe 2: til «Verdens varianter» og «Navigasjon på kulen»  (2+3):
Kart har alltid vært dyre – men hvorfor ville man betale så mye for dem? Hva kunne kartene brukes til? Hva forteller de om den tiden de ble laget i?

Gruppe 3: «Den kaldeste snarveien» og «Sjøveien til rikdom» (4+5)
Ble Norge og Norden oppdaget? Av hvem? Hva syntes oppdagerne var interessant med det de fant? Hvordan tror du det var å bli oppdaget?

Gruppe 4: «Livet i nord» (6)
Hva slags bilde tegner Herman Moll-kartet og Knut Leem-plansjene av befolkningen i Finnmark og Lappland? Hvilke hensikter kan ha ligget bak fremstillingene deres?

Gruppe 5: til «De nordiske folkenes historie» (8):
Er det noe som er blitt borte fra kartene i løpet av de siste 500 årene? Har vi noe å lære av de gamle kartene?

Gruppe 6: til Det første moderne atlaset (del 9):
Enten: Se på tittelbladet fra Ortelius-utgavene fra 1570 og 1573. Hva er forskjellene mellom utgavene? Hva betyr de? Hvorfor er verdensdelene kvinner, og ikke menn?

Kontakt Ingjerd Skrede for mer informasjon og avtale om besøk.