Omvising i Kartsenteret

Du kan reservere plass ved å velje ein av dei ledige datoane i lista under. Skriv inn tal på personar og ei e-postadresse slik at vi kan stadfeste reservasjonen. For grupper større enn 15 personar, eller omvisingar for særskilde grupper, kontakt oss på e-post omvisninger@nb.no.

For ordinære omvisingar på Nasjonalbiblioteket, sjå nb.no/besok/omvising-i-nasjonalbiblioteket/

Omvisingar

10. september kl. 15:00
15 ledige plassar
12. september kl. 16:00
15 ledige plassar
17. september kl. 15:00
15 ledige plassar
19. september kl. 16:00
15 ledige plassar
24. september kl. 15:00
15 ledige plassar
26. september kl. 16:00
15 ledige plassar
01. oktober kl. 15:00
15 ledige plassar
03. oktober kl. 16:00
15 ledige plassar
08. oktober kl. 15:00
15 ledige plassar
10. oktober kl. 16:00
15 ledige plassar
15. oktober kl. 15:00
15 ledige plassar
17. oktober kl. 16:00
15 ledige plassar
22. oktober kl. 15:00
14 ledige plassar
24. oktober kl. 16:00
15 ledige plassar