Til Nasjonalbibliotekets førsteside Til Nasjonalbibliotekets førsteside

Søkeskjema kart

(Trunkering med ?, ?rt? vil finne både Charta og Carta)

Hvis det er fylt ut noe i feltet "Søk i alle felt", vil det ikke bli søkt etter verdier som måtte være skrevet inn i andre felt.

Det skjelnes mellom tegn med og uten aksenter, og det er forskjell på "ø" og "ö".

Et blankt søkeskjema vil resultere i at alle kartene blir funnet.

Emneord:
Land:
Fylke:
Topografiske navn:
Katalogsignatur:
Søk i alle felt:
OG / ELLER mellom feltene

Til Kartsamlingens hovedside
Karl XII-kartenes startside


Spørsmål om innholdet i Karl XII-kartsamlingen kan rettes til: kart@nb.no eller Kartsamlingen, Nasjonalbiblioteket avd. Oslo Postboks 2674, Solli 0203 Oslo. Telefon: 23 27 61 23, telefaks: 23 27 60 10

Tekniske problemer med databasen kan meldes til IT-drift ved NBO: drift-nbo.nb.no
Oppdatert 23.10.02, ESO