Til Nasjonalbibliotekets førsteside Til Nasjonalbibliotekets førsteside

Kart fra Karl XIIs felttog i Norge

Sveriges store krigerkonge Karl 12. ledet to felttog mot Norge i 1716 og 1718. Det første felttoget ble fullstendig mislykket. To år senere rykket Karl 12. nok engang inn i Norge, denne gang med en overlegen styrke. Hadde ikke kongen blitt drept innledningsvis med påfølgende retrett, er det ikke usannsynlig at Karl. 12 og hans karolinere ville ha vunnet en knusende seier.

Kartsamlingen inneholder 22 håndtegnede kart som kan relateres til Karl 12.s felttog i Norge. Mange av kartene viser Fredrikshald med Fredriksten og områdene Akershus/Østfold og Båhuslen. Flere kart kan knyttes til felttogene i Trøndelag, med fokus på Kristiansten festning og ikke minst det ulykksalige Armfelttoget.

Alle kartene er unike og har i liten grad vært kjent/publisert tidligere. Kartene har stor lokalhistorisk verdi, samtidig som de gir en enestående «nærhet» til viktige hendelser i Norges historie.


Til Kartsamlingens hovedside


Spørsmål om innholdet i Karl XII-kartsamlingen kan rettes til: kart@nb.no eller Kartsamlingen, Nasjonalbiblioteket avd. Oslo Postboks 2674, Solli 0203 Oslo. Telefon: 23 27 61 23, telefaks: 23 27 60 10

Tekniske problemer med databasen kan meldes til IT-drift ved NBO: drift-nbo.nb.no
Oppdatert 18.10.02, ESO