ISBN – Norske forlagsadresser


Søk | Tilbake


Søknad om nytt ISBN for CityxChange project

For forlag som ikke selv oppbevarer listen over ISBN.

Forlagsnr: 978-82-303

Felt med rød bakgrunn må fylles ut.


Jeg samtykker i at data om utgiver deles på internett, samt med det internasjonale ISBN-kontoret og gjøres tilgjengelig i GRP (Global Register of Publishers).

Eventuelle forbehold: skriv inn hvilke felt som ikke skal deles. Utgivere kan ikke reservere seg mot at utgivernavn og ISBN vises på nettsiden vår eller deles i GRP.